About Me

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp không cảm thấy sẵn sàng cho sự nghiệp

Theo cuộc thăm dò mới đây của tổ chức McGraw-Hill Education về sự sẵn sàng khởi nghiệp của các tân cử nhân cho thấy rằng trong 10 người được hỏi chỉ có 4 người cảm thấy thời gian học tập trước đó đã chuẩn bị đầy đủ để họ bước vào đời.

Bản báo cáo thường niên lần thứ ba mang tên Workforce Readiness Survey cho thấy chỉ 40% các sinh viên năm cuối cùng con số tương tự các sinh viên khác, cảm thấy rằng thời gian ở đại học của họ đã giúp chuẩn bị cho họ ra đời và bắt đầu sự nghiệp. Dù rằng trong mấy năm trở lại đây đã có thêm nhiều người nghĩ rằng có được bằng cấp đại học là một bước quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai, nhiều sinh viên, nhất là phái nữ và những người chuyên ngành nhân văn, vẫn cảm thấy ít có sự lạc quan hơn về tương lai so với các bạn sinh viên khác.
Kết quả thăm dò cho thấy có nhiều nam sinh viên hơn là nữ sinh viên, 24% so với 19%, nói rằng họ “rất sẵn sàng” cho sự nghiệp của mình, trong khi có nhiều nữ hơn nam, 82% so với 74%, nói rằng họ “hài lòng” với những gì có được trong thời gian học tập. Các sinh viên theo ngành Nghệ Thuật và Nhân Văn thường có cảm tưởng “không hề được chuẩn bị gì” gấp ba lần hơn sinh viên các ngành khác.

Các sinh viên theo học các chương trình liên hệ đến STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) thường có cái nhìn lạc quan hơn về viễn tượng sự nghiệp, với mức khoảng 73%, trong khi các sinh viên ngành Nghệ Thuật, Nhân Văn và Xã Hội ở khoảng 61%.


Bên cạnh đó, các sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng cũng có cảm tưởng tương tự về sự chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai hay về những gì đã học được ở đại học, giống như các sinh viên đại học bốn năm, cho dù họ trả chi phí ít hơn, có tỉ lệ duy trì việc học thấp hơn và sĩ số tốt nghiệp cũng ít hơn.

“Cho dù là chi phí học đại học ngày càng cao hơn, điều này vẫn là một đầu tư tốt đẹp cho người trẻ muốn có một tương lai sáng sủa nếu họ tốt nghiệp,” theo lời Peter Cohen, tổng giám đốc cơ quan McGraw-Hill Education.

“Chúng ta phải cùng nhau giúp tối ưu thời gian học đại học của sinh viên – cho dù ở đại học cộng đồng, đại học bốn năm hay trên bậc cử nhân, để các sinh viên cảm thấy lạc quan rằng họ sẽ có một sự nghiệp tốt đẹp sau khi hoàn tất việc học. Tuy không có trường hợp nào hoàn toàn giống nhau, mọi sinh viên tốt nghiệp đều phải có quyền bước vào đời với sự tự tin rằng bằng cấp của họ xứng đáng với đầu tư phải bỏ ra.”

Kết quả thăm dò cũng cho thấy một số lãnh vực người sinh viên cảm thấy nhà trường có thể cải thiện để giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp. Tuy có 79% sinh viên cho hay cảm thấy hài lòng với thời gian đi học, so với 65% của năm 2014, có tới 67% nói rằng trường của họ nên tạo thêm cơ hội thực tập và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Có 59% nói rằng nên có thêm thời gian chú trọng vào chuẩn bị công việc làm tương lai, với 34% nói rằng cần có sự trợ giúp của các sinh viên tốt nghiệp những khóa trước.

Cuộc thăm dò cũng thấy rằng có thêm nhiều sinh viên chú trọng vào đời sống sau đại học hơn trước, với 71% nói rằng chuẩn bị cho sự nghiệp là “điều vô cùng quan trọng,” so với con số 66% của năm 2014. Bên cạnh đó, có hơn 61% nói rằng họ theo học ngành dễ kiếm việc sau khi ra trường so với 48% năm 2014.

Nguồn: Education News


Posted by:


Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager

Columbia Southern University • Faculty Development
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620 • Email: datcsu@hcm.fpt.vn
7 Nguyen Binh Khiem Str, Dist 1 ● Ho Chi Minh ● Viet Nam


WWW.COLUMBIASOUTHERN.EDU.VN
Đăng nhận xét

0 Nhận xét