About Me

Hệ thống giáo dục đã quá lạc hậu

Hệ thống giáo dục đã quá cũ kỹ lạc hậu mãi chưa chịu thay đổi. Bài thuyết trình chạm tới trái tim của từng đứa trẻ đang miệt mài học tập cũng như những kẻ đã qua những ngày đèn sách khổ sổ như chúng ta

Đăng nhận xét

0 Nhận xét