About Me

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2017Hiển thị tất cả
Giáo dục Nhật Bản xuất sắc nhờ 15 nội quy này
Tại sao vô số đứa học dốt vẫn thành công hơn bạn
Vấn đề “choai choai”
Sinh viên Việt Nam xưa và nay khác nhau thế nào?
Biểu tượng Columbia Southern University - Hiệp sĩ Maximus
Ở tuổi 30, 40 và trên 50 bạn phải chuẩn bị gì để thay đổi sự nghiệp?
Muốn trở thành “bản sao” của Steve Jobs bạn phải biết đằng sau nó là gì?
Tri thức được xem như “Vàng”