About Me

Biểu tượng Columbia Southern University - Hiệp sĩ MaximusChúng tôi chính thức giới thiệu với các bạn về linh vật đại diện cho trường đại học Nam Columbia (CSU)- Sir Maximus, CSU Knight!

* Maximus có ý nghĩa là "lớn nhất"

* Maximus là biểu hiện biểu tượng của tầm nhìn CSU về việc thay đổi và cải thiện cuộc sống thông qua giáo dục đại học. 

* Maximus là biểu tượng cho chính chúng ta - Luôn luôn phấn đấu để trở thành người thành đạt nhất, đồng hành cùng CSU nâng tầm giáo dục

Đăng nhận xét

0 Nhận xét