About Me

Chú thích trong sổ tay của một du khách Mỹ về tiếng Việt

Ảnh minh họa
 • Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó đừng rụt rè, cứ tự nhiên mà ăn.
 • Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi 
 • Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi 
 • Buồn cười: Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi 
 • Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà để ăn, mà những tật không hay của người ta. 
 • Đánh Giày: Không phải là Phang, Đánh, đập, đá vào Giày mà là "o bế ", làm đẹp cho Giày. 
 • Đánh Răng: Không phải là Đánh, Đập . . . cho Răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi. 
 • Đi Cầu: Là đi vô toilet chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu. 
 • Hai Vợ Chồng: Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi. 
 • Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi. 
 • Làm thinh: Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết. 
 • Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ . . . chơi không mà thôi. 
 • La cà: không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia. 
 • Làm răng (mần răng): Làm thế nào chứ không phải đi chửa Răng đau đâu. 
 • Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc . . . kéo từng chữ cho dài ra,cho người ta nghe hay hay. 
 • Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA . . . . của mình. 
 • Nhà thơ, nhà văn, nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ, bài văn hay báo chí, mà chỉ là người làm thơ, viết văn, viết báo . . . 
 • Ông Sui: Là Ba, mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là "Mr. . . Unlucky" đâu. 
 • Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.
Sưu tầm

Posted by

Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager
Columbia Southern University • 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620

Đăng nhận xét

0 Nhận xét