About Me

Chuẩn bị gì để theo học MBA - Hoa Kỳ (phần 1)

Giới thiệu về bậc học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, điều kiện nhập học và các giấy tờ cần chuẩn bị. Mời quý vị cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn, nguyên Hiệu trưởng Trường Kỹ sư, Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Nguồn: VOA
Posted by

Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager
Columbia Southern University • 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620


Đăng nhận xét

0 Nhận xét