About Me

Nhà tuyển dụng nên cho sinh viên ra trường chưa có kinh nghiệm một cơ hội

Trong thời gian qua, có nhiều sinh viên học xong đại học, cao đẳng nhưng không xin được việc làm hoặc đa số làm trái ngành nghề được đào tạo. Điều này cho thấy sự lựa chọn ngành nghề học tập chưa phù hợp, đào tạo chưa gắn với nhu cầu thực tế xã hội; vẫn còn tư tưởng “làm thầy hơn làm thợ” dẫn đến tình trạng sinh viên ra trường “được mùa nhưng mất giá”...


Giáo sư Dave Ulrich người được coi là bậc thầy thế giới, cha đẻ của lĩnh vực nhân sự, một trong những bộ óc quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới, người được tặng giải Nobel Colloquia chia sẻ, không phải sinh viên tốt nghiệp, có bằng là xin được việc, họ phải rèn luyện nhiều kỹ năng mềm và mạnh dạn gõ cửa các công ty để tìm cơ hội cho mình. Mời các bạn theo dõi đoạn clip sau:

Posted by

Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager
Columbia Southern University • 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620


Đăng nhận xét

0 Nhận xét