About Me

Ngày nay sinh viên buộc phải biết kỹ năng IT

Kỹ thuật máy tính ngày càng tân tiến và số công việc làm liên quan đến công nghệ thông tin (IT) sẽ tăng lên 13% từ năm 2016 cho đến 2026. Ngành IT sẽ là một lĩnh vực “nóng” nên nhiều sinh viên sẽ đổ xô vào học. 

Theo The Conversation, từ năm 2004 đến 2017, số việc làm IT tăng lên 19.5%, còn số việc làm không dính đến IT chỉ tăng 2.4%. Việc làm IT tăng nhiều hơn các lĩnh vực khác tám lần. Công việc IT sẽ đòi hỏi sinh viên biết sử dụng máy tính, quản lý dữ liệu và biết làm an ninh mạng. Tuy nhiên, các công ty thường hay than phiền rằng họ không tìm được đủ nhân viên. Nhiều nghiên cứu cho rằng đây là do sự thiếu các kỹ năng liên quan đến IT của sinh viên. Điều này làm cho số sinh viên có việc làm ngày càng giảm, và mức lương trung bình của nhân viên cũng “dậm chân tại chỗ.” 

Một số nghiên cứu mới lại cho rằng, những phát triển trong kinh tế do kỹ thuật tiến bộ đem lại không bao giờ xuất hiện tức thời để làm thay đổi mức sản xuất của một quốc gia. 

Để giúp giải quyết tình trạng này, các đại học có thể dạy những kỹ năng này cho sinh viên. Kỹ thuật ngày càng tiến bộ ở mức đáng sợ, nên nhiều khi có bằng đại học bốn năm cũng không đủ để sinh viên cạnh tranh trong thị trường việc làm cho đến khi họ về hưu. Sinh viên ngày nay phải học liên tục, ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học. Để được như vậy, đại học cần phải cung ứng đủ dịch vụ và dạy những kiến thức cần thiết, như phân tích dữ liệu, cho sinh viên. 

Hai đại học Arizona State University, Georgia State University được cho là tiến bộ nhất trong lĩnh vực này khi xếp hạng nhất và hạng tư trên toàn nước Mỹ. Hai trường này lúc nào cũng dựa vào thông số để cải tiến các chương trình học, và giúp sinh viên thành công hơn. 

Theo khảo sát của American Community Survey, những người đi làm có bằng đại học thường sẽ đi làm nghề IT 36% nhiều hơn người khác. Cho dù sinh viên không học ngành kỹ thuật điện toán hay IT thì đại học cũng có thể tạo ra một môi trường để họ có thể học được những kỹ năng giúp cho việc làm liên quan đến IT. Sinh viên vừa học STEM và vừa học xã hội nhân văn thường có lương cao hơn 10% so với những sinh viên chỉ học một lĩnh vực. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét