About Me

Chín đại học đào tạo ngành kinh doanh tốt nhất nước Mỹ

Bảng xếp hạng các đại học có chương trình ngành Kinh doanh tốt nhất được US News & World Report đưa ra dựa trên đánh giá của các giảng viên ở những tổ chức uy tín.

Đại học Pennsylvania và MIT có chương trình hàng đầu nước Mỹ theo đánh giá mới nhất của US News & World Report.1. Đại học Pennsylvania

Năm thành lập: 1740.
Tổng số sinh viên đại học: 10.033.
Học phí và lệ phí năm học 2018-2019 là 55.584 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng ngành kinh doanh: 4,8/5.2. Viện Công nghệ Massachusetts

Năm thành lập: 1861.
Tổng số sinh viên đại học: 4.547.
Học phí và lệ phí: 51.832 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6/5. 2. Đại học California - Berkeley

Năm thành lập: 1868.
Tổng số sinh viên đại học: 30.574.
Học phí và lệ phí: 14.240 USD với sinh viên trong tiểu bang và 43.232 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6/5.

4. Đại học Michigan - Ann Arbor

Năm thành lập: 1817.
Tổng số sinh viên đại học: 29.821.
Học phí và lệ phí: 15.262 USD với sinh viên trong tiểu bang và 49.350 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,5/5. 5. Đại học New York

Năm thành lập: 1831.
Tổng số sinh viên đại học: 26.417.
Học phí và lệ phí: 51.828 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4/5. 6. Đại học Carnegie Mellon

Năm thành lập: 1900.
Tổng số sinh viên đại học: 6.896.
Học phí và lệ phí: 55.465 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,3/5. 7. Đại học Texas -Austin

Năm thành lập: 1883.
Tổng số sinh viên đại học: 40.492.
Học phí và lệ phí: 10.606 USD với sinh viên trong tiểu bang và 37.480 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,3/5. 8. Đại học North Carolina - Chapel Hill

Năm thành lập: 1789.
Tổng số sinh viên đại học: 18.862.
Học phí và lệ phí: 8.986 USD với sinh viên trong tiểu bang và 35.169 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2/5. 9. Đại học Virginia

Năm thành lập: 1819.
Tổng số sinh viên đại học: 16.655.
Học phí và lệ phí: 17.350 USD với sinh viên trong tiểu bang và 48.891 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2/5. Ảnh: University of Virginia

Collect & posted by

Nguyen Ba Dat • Business Development Executive
Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620

Đăng nhận xét

0 Nhận xét