About Me

Giáo dục Việt Nam - Chi bao nhiêu? Học gì? Học ở đâu?


Trong khi chi tiêu trung bình cho việc học tập cho con cái của các gia đình thành thị Việt Nam cao gấp 2,7 lần các gia đình nông thôn; thì chi tiêu trung bình của các phụ huynh Việt Nam cho con du học cũng cao gấp 4,55 lần chi phí trung bình của phụ huynh toàn cầu.


Source: Forbes Vietnam & Posted by

Nguyen Ba Dat • Business Development Executive
Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620