About Me

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2019Hiển thị tất cả
Buồn như ly rượu đầy và cuộc đời buồn của tác giả bài thơ Buồn Như
Nơi nào có nhiều người giàu nhất ở Việt Nam?
Bài hát Trăng Tàn Trên Hè Phố
"Bằng cấp không quan trọng" Thật ngu ngốc
Hồi tưởng Xe Lam trên đường phố Sài Gòn
Cà phê vợt của người Hoa
Người Việt và Người Hoa