About Me

Cải thiện việc học tập nhờ Etech, AI

Mối quan hệ bền vững với giáo viên phát triển kinh nghiệm học tập mạnh mẽ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Nhưng với Etech, AI chỉ cần nhấn máy gia tốc hầu như mọi công cụ được sử dụng trong trường học. Cơ hội giúp đỡ những người trẻ học sẽ tiếp tục cải thiện mỗi tháng. Cùng Epoch Edu tìm hiểu các ứng dụng dưới đây:

Hội thảo Edutech
1. Học tập sớm: Kidaptive là một nền tảng học tập thích nghi với các trò chơi và đồ chơi cho trẻ nhỏ. Osmo là một trò chơi tương tác kết hợp giữa học tập trực tuyến và thực hành.

2. Học tập thích nghi: Chương trình giảng dạy Associates i-Ready được sử dụng rộng rãi thích ứng đọc và phần mềm toán học. Tuần trước Quỹ Rise đã đầu tư rất lớn vào DreamBox và Imagine Learning đã mua lại phần mềm toán học thích ứng phi lợi nhuận Reasoning Mind.

3. Etech hỗ trợ trường học và sinh viên: Tìm kiếm, so sánh trường học, khóa học - Edunet là nền tảng tìm kiếm và so sánh khóa học, có khả năng tương tác để hỗ trợ năng lực quản lý của nhà trường, hay đưa các thuật toán machine learning vào gợi ý tìm kiếm khóa học theo hành vi tìm kiếm của người học, khả năng tổng hợp, phân phối hồ sơ học viên theo từng trường học, khóa học….

4. Học tập thích nghi: Chương trình giảng dạy Associates i-Ready được sử dụng rộng rãi thích ứng đọc và phần mềm toán học. Tuần trước Quỹ Rise đã đầu tư rất lớn vào DreamBox và Imagine Learning đã mua lại phần mềm toán học thích ứng phi lợi nhuận Reasoning Mind

5. Tài liệu khóa học: Nội dung cao cấp và nhà cung cấp nội dung mở được sắp xếp ngày càng sử dụng máy học để phục vụ bài học tốt nhất tiếp theo. Các công ty khởi nghiệp như Content Technologies Inc. đang sử dụng máy học để tự động hóa quy trình.

6. Học trực tuyến: Các nhà cung cấp sau trung học được chia tỷ lệ như Coursera, Udacity và edX đang sử dụng học máy để cải thiện việc nhắm mục tiêu, các khóa học và các dịch vụ hỗ trợ.

7. Học ngôn ngữ: Các ứng dụng học ngôn ngữ để sử dụng chính thức và không chính thức ( Duolingo , Babbel , Rosetta Stone ) tận dụng các dịch vụ dịch thuật và dịch thuật phù hợp hơn. VIPKID gần đây đã huy động thêm 500 triệu USD để kết hợp đầy đủ hơn các lợi ích của việc học máy.

8. Viết: Hệ thống phản hồi và chấm điểm được hỗ trợ bởi máy học như Grammarly , Turnitin , WriteLab (được mua lại bởi Chegg), PEG Writing , và Write to Learn đang ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn.

9. Mã hóa và sản xuất: LittleBitsModular Robotics dạy những điều cơ bản về robot. TynkerCodeHS dạy mã hóa. 

10. Kiểm tra Prep: Nghiên cứu và kiểm tra các công cụ chuẩn bị như Quizlet , Kaplan , MagooshToppr có trụ sở tại Mumbai ngày càng trở nên thông minh hơn.

11. Lập kế hoạch: Abl Schools là một ví dụ về kế hoạch lập kế hoạch của trường tiếp theo. Với các trường như Purdue Polytech chuyển sang lịch học của từng học sinh, hãy mong đợi các công cụ lên lịch thông minh hơn.

12. Thăm dò: Nhiều trẻ em sẽ có cơ hội học hỏi và sáng tạo trong thực tế ảo và tăng cường. Học máy sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm VR theo nhiều cách bao gồm cử chỉ và nhận dạng giọng nói, hiển thị hình ảnh và trải nghiệm cộng tác tốt hơn.

13. Công nghệ hỗ trợ: Hàng chục tính năng mang lại lợi ích cho những nhu cầu đặc biệt mà người học đã cải thiện trong hai năm qua bao gồm nhận dạng giọng nói, văn bản thành giọng nói và sửa đổi văn bản.

14. Đánh giá: Học máy là cải thiện đánh giá theo nhiều cách bao gồm kiểm tra thích ứng ( NWEA), phân loại nhanh hơn ( GradeScope ), theo dõi các bước giải quyết vấn đề ( Thinkster ) và theo dõi tiến bộ của học sinh bao gồm kỹ năng đo lường khó ( Panorama Education ). Nó cũng sẽ là chìa khóa cho khả năng tương tác và kết hợp nhiều nguồn đánh giá hình thành (xem # 15).

15. Analytics: Hỗ trợ các hệ thống cảnh báo và di chuyển sớm, các nền tảng phân tích bao gồm BrightBytes , Civitas Learning , Acrobatiq đã được sử dụng rộng rãi trong giáo dục đại học và đang có được lực kéo trong K-12.

16. Quản lý năng lực: Siêu gradebooks sẽ kết hợp thông tin đánh giá từ nhiều nguồn và giúp giáo viên làm cho bản án làm chủ được báo hiệu với huy hiệu hoặc microcredentials.

17. Hệ thống quản lý học tập: Các nền tảng học tập như Canvas từ Hướng dẫn, D2L và AltSchool làm cho việc sử dụng máy hạn chế nhưng ngày càng tăng. Có một vài LMS thích nghi như FishtreeRealizeit được sử dụng chủ yếu trong sự nghiệp ed. Như các hồ sơ người học (# 16), nhiều nền tảng sẽ thêm các công cụ đề xuất và các con đường được cá nhân hóa. Tiến độ có thể còn nhanh hơn trong thị trường LMS của công ty. Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy nhiều lợi ích hơn khi các nhóm như NAF áp dụng các nền tảng công ty như SuccessFactors từ SAP .

18. Kèm cặp: Kết nối các cố vấn ngành cho sinh viên vào đúng thời điểm vì những lý do chính đáng. Trong khi Nepris LearningEducurious làm một số điều này ngày hôm nay, hãy tưởng tượng một phiên bản tăng áp với các ưu đãi đóng góp (hầu như có khả năng nổi lên liên kết với các hiệp hội cựu sinh viên đại học).

19. Tuyển dụng và giới thiệu: Học máy được sử dụng rộng rãi trong tuyển dụng và giới thiệu công ty và nó đang được đào tạo. Frontline Education là một rollup nhân sự lớn xây dựng một nền tảng thông minh để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, kết hợp và giới thiệu.

20. Học tập chuyên nghiệp: Thông qua các chiến lược học tập kết hợp và được cá nhân hóa, các nền tảng học tập mới cho các nhà giáo dục kết hợp nội dung độc quyền và mở, cung cấp các tài liệu vi mô. Trong tương lai gần, các nền tảng này sẽ thích ứng với các khuyến nghị được cá nhân hóa (có thể được cung cấp bởi các trường học của các đối tác giáo dục và nền tảng).

Collect & Posted by

Nguyen Ba Dat • Business Development Executive
Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620


Đăng nhận xét

0 Nhận xét