About Me

Video Nghệ thuật thực tế ảo


Thực tế ảo, còn gọi là VR, không chỉ là phương tiện dàng riêng cho các kỹ sư phần mềm có thể lập trình. Các nghệ sĩ và nhà làm phim đang khám phá những cách kể chuyện khác nhau bằng VR. Một bộ sưu tập những trải nghiệm như vậy hiện là một phần của chương trình nghệ thuật có tên Robot Remix. Chương trình này kích thích quan khách suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với công nghệ, robot và thế giới.

Nguồn VOA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét