About Me

KỶ NGUYÊN SỐ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ.


Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến các ngành công nghiệp chính, và đến cả việc làm. Nó cũng tương tự như việc thay thế các công việc thủ công bằng các tác vụ được xử lý bằng máy xảy ra như một cuộc cách mạng trong Thế kỷ 21. Điều này ngụ ý rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành mà do đó sẽ thay đổi cách nhìn nhận việc làm và giáo dục. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của giáo dục thời đại 4.0.

Vì vậy, có thể nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ ảnh hưởng đến vai trò mà ngày nay sinh viên sẽ được chuẩn bị. Điều này sẽ yêu cầu các tổ chức giáo dục tạo ra một lực lượng lao động để làm việc trong thời đại chuyển đổi công nghệ này. Hơn nữa, nó cũng sẽ yêu cầu lực lượng lao động hiện tại nâng cấp các kỹ năng và kiến thức của họ để phù hợp với các vai trò công việc mới. Đối với điều này, một cuộc cách mạng trong giáo dục là điều cần thiết để cho phép mọi người trên toàn thế giới khai thác các cơ hội được tạo ra bởi sự ra đời của các công nghệ này.

Sự chuyển đổi này của ngành giáo dục sẽ làm cho nó trở nên cá nhân hóa hơn, ngang hàng và trở thành một quá trình liên tục. Để có được sự thay đổi, chúng ta phải xem lại các mô hình giáo dục và tập trung vào các lĩnh vực mà cần được xem xét lại. Trong thế giới mới ngày nay của công nghệ thay đổi nhanh chóng và quá tải thông tin, sinh viên cần được đào tạo chứ không phải được dạy. Thông tin cần phải được truy cập và học sinh cần học cách tìm ra nó thay vì giáo viên cung cấp cho họ trong một cấu trúc cứng nhắc.

Bây giờ, chúng ta hiểu rằng mỗi sinh viên không giống nhau, không có cùng điểm xuất phát, có thể học và tiếp thu các lĩnh vực trọng tâm khác nhau và cần được hướng dẫn để phát triển kỹ năng thay vì dạy một tập hợp các điểm dữ liệu được xác định trước. Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ.


Giáo dục 4.0 sẽ cho phép học mọi lúc, mọi nơi vì các công cụ và ứng dụng học tập điện tử sẽ cung cấp cơ hội cho việc học từ xa, tự học. Vai trò của lớp học sẽ thay đổi trong đó kiến thức lý thuyết sẽ được truyền ra bên ngoài lớp học trong khi kiến thức thực tế hoặc kinh nghiệm sẽ được truyền trực tiếp.

Học tập cá nhân

Giáo dục 4.0 cũng sẽ cho phép việc học tập trở nên cá nhân hóa cho sinh viên tùy theo khả năng của họ. Điều này có nghĩa là những sinh viên trên trung bình sẽ được thử thách với những nhiệm vụ khó khăn so với những sinh viên dưới trung bình. Điều này ngụ ý rằng sẽ có các quá trình học tập riêng cho mỗi học sinh. Nó chắc chắn sẽ có tác động tích cực vì nó sẽ cho phép sinh viên học theo tốc độ của họ. Điều này sẽ dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về các khái niệm và kết quả tổng thể tốt hơn. Nó cũng sẽ giúp giáo viên xác định điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh và hướng dẫn chúng phù hợp.Một phần của Giáo dục 4.0 sẽ là công nghệ / thiết bị được sử dụng bởi các sinh viên để có được một nền giáo dục. Mặc dù mỗi môn học đều có bộ kiến thức và thông tin riêng mà học sinh có thể nắm bắt, con đường đạt được kiến thức này có thể khác nhau. Điều này có nghĩa là các sinh viên sẽ có thể chọn các công cụ và kỹ thuật mà qua đó họ muốn có được kiến thức này. Các kỹ thuật như học tập kết hợp, BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn) và các lớp học lật là một vài ví dụ về điều này.

Học tập dựa trên dự án

Nền kinh tế tự do đang trên đà phát triển và sẽ tiếp tục như vậy. Điều này có nghĩa là các sinh viên ngày nay sẽ cần phải thích nghi với phong cách học tập và làm việc dựa trên dự án. Họ sẽ cần trau dồi kỹ năng và học cách áp dụng và nhào nặn chúng theo tình huống. Vì vậy, học sinh nên được làm quen với học tập dựa trên dự án trong quá trình giáo dục trung học. Phần Giáo dục 4.0 này sẽ dạy cho họ các kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng hợp tác, để họ có thể sử dụng hơn nữa trong sự nghiệp học tập cũng như việc làm.


Kinh nghiệm cụ thể theo lĩnh vực

Khi tích hợp công nghệ trong các lĩnh vực cụ thể tạo điều kiện hiệu quả hơn; chương trình giáo dục bây giờ sẽ chứa nhiều kỹ năng đòi hỏi kiến thức của con người và tương tác cá nhân. Điều này sẽ dẫn đến việc nhấn mạnh hơn vào việc truyền đạt kiến thức chuyên ngành cho các sinh viên trong các khóa học hiện có. Điều này có nghĩa là các trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho sinh viên để có được các kỹ năng trong thế giới thực có liên quan đến các cơ hội việc làm tiềm năng. Vì vậy, chương trình giảng dạy của nhà trường bây giờ sẽ bao gồm kiến thức môn học nâng cao có thể giúp sinh viên thực tập trong tương lai, các dự án, vân vân.

Phân tích dữ liệu

Đã có lúc các nhà phân tích sử dụng để thu thập và sắp xếp dữ liệu theo cách thủ công - điều này hiện được thực hiện thông qua việc sử dụng máy tính. Ngoài ra, máy tính cũng sẽ được sử dụng cho tất cả các loại phân tích thống kê - mô tả và phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng trong tương lai. Giáo dục 4.0 sẽ đào tạo sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết và sử dụng lý luận của con người để kiểm tra các mô hình và dự đoán xu hướng.

Thay đổi mô hình thi và đánh giá

Mô hình học tập của học sinh hiện tại là học vẹt, trong đó học sinh ghi nhớ một cách mù quáng thông tin được đưa ra trong chương trình giảng dạy và viết chúng trong các bài kiểm tra của họ. Với giáo dục 4.0, điều đó sẽ không còn là xu hướng nữa. Ở đây, điều cần thiết là phải hiểu rằng một câu hỏi và trả lời bằng sự hiểu biết của chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là các đánh giá, như một phần của Giáo dục 4.0, sẽ không chỉ dựa trên các mẫu kiểm tra hiện tại. Nó sẽ được thực hiện bằng cách phân tích hành trình học tập của họ thông qua các dự án dựa trên kinh nghiệm thực tế và dựa trên kinh nghiệm hoặc các công trình thực địa.

Lớp học thông minh

Các trường học và cao đẳng đang chuyển sang các lớp học thông minh, nơi các khái niệm được giải thích với sự trợ giúp của các phương tiện trực quan. Đọc từ một cuốn sách chỉ dẫn đến ngoại suy. Để hiểu các khái niệm cơ bản và tìm hiểu chúng, người ta cần xem chính xác mọi thứ hoạt động như thế nào. Nó giống như, người ta không thể học mà không tiếp xúc đúng cách. Các lớp học thông minh đã giúp sinh viên dễ dàng học hỏi ngay cả những chủ đề khó nhất.

Với sự tích hợp của công nghệ trong trường học, việc giáo viên tham gia vào việc học bài học trở nên dễ dàng hơn. Trong các trường đại học, các giáo sư đang giảng dạy thông qua việc sử dụng các bài thuyết trình bởi vì học tập không chỉ là trong cách cuốn sách.


EdX & MOOC

EdX là một nền tảng kỹ thuật số cung cấp các khóa học trực tuyến ở cấp đại học. edX được tạo ra bởi Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào năm 2012. Trong edX, có một số khóa học miễn phí có sẵn từ các trường đại học hàng đầu như Stanford, Harvard và MIT. Hãy tưởng tượng ngồi ở nhà và học các khóa học được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu. Họ cung cấp các khóa học trong một số ngành như lập trình, kinh doanh và khoa học, trong số những ngành khác.

MOOC là một phần mở rộng của edX. MOOC là viết tắt của Khóa học trực tuyến mở lớn. Trong thời đại số hóa này, đã đến lúc hệ thống giáo dục cũng trở thành kỹ thuật số. Trước đó khi mọi người muốn theo đuổi các khóa học từ xa, lựa chọn duy nhất là thông qua các khóa học tương ứng. Với MOOC xuất hiện, người ta có thể theo đuổi các khóa học trực tuyến trong rất nhiều lĩnh vực. Tất cả các tài liệu nghiên cứu cho MOOCs được cung cấp thông qua internet.

Học tập trực tuyến

Mọi người hẳn đã nghe nói về Khan Academy hoặc BYJU, hoặc Unacademy. Tất cả đều là những thương hiệu E-learning (học tập trực tuyến). Học tập điện tử là gì? Nói một cách đơn giản, học trực tuyến là học thông qua việc sử dụng các công nghệ điện tử - một khía cạnh khác của Giáo dục 4.0. Trong một lớp học gồm 40 sinh viên, tốc độ học tập của mỗi sinh viên là khác nhau. Một số nắm bắt mọi thứ trong một lần, nhưng một số mất thời gian. Nó có thể trở nên tẻ nhạt cho giáo viên để làm cho mọi học sinh hiểu một khái niệm ở cùng một tốc độ. Như một giải pháp cho vấn đề này, các thương hiệu giáo dục điện tử cung cấp chương trình giáo dục để truyền đạt kiến thức bên ngoài lớp học. Trong các ứng dụng hoặc nền tảng học tập điện tử này, có các bài giảng được các giáo viên tải lên, giải thích mọi khái niệm một cách chi tiết. Họ cũng tải lên các bài kiểm tra và câu hỏi thường xuyên để tạo sự hiểu biết tốt hơn cho các sinh viên. Không chỉ điều này, có những ứng dụng mà người ta có thể học cho các kỳ thi hàng đầu như UPSC hoặc NDA. Nếu bạn muốn học một cái gì đó và có sự nhiệt tình để có được kiến thức, những ứng dụng này chỉ là một cú nhấn chuột.


Kỳ thi tuyển sinh trực tuyến

Một chuyển đổi khác mà Giáo dục 4.0 đang mang lại là các bài kiểm tra và đánh giá được thực hiện. Đã đến lúc khi các kỳ thi được tổ chức thông qua các cổng trực tuyến. Ban đầu, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức thông qua việc sử dụng bút và giấy.

Công nghệ đang tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong hệ thống giáo dục. Một sự khác biệt tích cực! Việc học đã trở nên quá dễ dàng thông qua công nghệ và các phương tiện điện tử khác. Ngày nay, chúng ta có thể theo dõi mọi học sinh và mọi người học. Một người có thể học hỏi từ các giáo sư của các trường đại học hàng đầu chỉ bằng cách ngồi tại nhà của mình.

Tác động của công nghệ đối với ngành giáo dục sẽ không chỉ thay đổi cách truyền đạt mà còn cả cách học sinh nhận thức về giáo dục. Giáo dục 4.0, hay tương lai của giáo dục như nhiều người gọi nó, sẽ thay đổi phương pháp dạy-học để làm cho học sinh trong tương lai sẵn sàng. Đã đến lúc chứng kiến sự thay đổi này và khắc sâu nó trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể tiến tới một thế giới tiến bộ, trí tuệ, hướng đến tri thức và sẵn sàng trong tương lai.


Kiến thức là một thứ mà mọi người đều muốn đạt được, thông qua công nghệ bây giờ chúng ta có thể học mọi thứ mọi lúc, mọi nơi. Mỗi thông tin chúng ta muốn đạt được đều trên internet. Chúng ta chỉ cần có đủ tò mò để học!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét