About Me

Mười thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020

Hãng tư vấn thương hiệu InterBrand của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu giá trị nhất 2020.Dẫn đầu bảng xếp hạng là 5 hãng công nghệ Apple, Amazon, Microsoft, Google và Samsung.


1. Apple

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 323 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +38% (Ảnh: Apple)2. Amazon

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 200,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +60% (Ảnh: Bloomberg)3. Microsoft

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 166 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +53% (Ảnh: Getty Images)4. Google

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 165,4 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -1% (Ảnh: Bloomberg)5. Samsung

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 62,3 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +2% (Ảnh: Bloomberg)6. Coca-Cola

Lĩnh vực: Đồ uống

Giá trị thương hiệu: 56,9 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -10% (Ảnh: Bloomberg)7. Toyota

Lĩnh vực: Xe hơi

Giá trị thương hiệu: 51,6 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -8% (Ảnh: Toyota)8. Mercedes-Benz

Lĩnh vực: Xe hơi

Giá trị thương hiệu: 49,3 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -3% (Ảnh: Bloomberg)9. McDonald's

Lĩnh vực: Nhà hàng

Giá trị thương hiệu: 42,8 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -6% (Ảnh: Bloomberg)10. Disney

Lĩnh vực: Truyền thông

Giá trị thương hiệu: 40,8 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -8% (Ảnh: Getty Images)


Theo: NDH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét