About Me

Để Cải Thiện EQ Tại Nơi Làm Việc

Trí tuệ cảm xúc có thể là một đóng góp đáng kể cho sự thành công ở nơi làm việc. Cải thiện trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc có thể truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và thúc đẩy môi trường làm việc tích cực cho mọi người.

Dưới đây là 5 bước để cải thiện trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc:

1. Xác định điểm yếu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu cải thiện trí thông minh cảm xúc của mình, bạn nên xác định những điểm yếu của mình. Tự đánh giá những điểm yếu về cảm xúc của mình cho phép bạn hiểu được cách để trở thành một người giao tiếp hiệu quả và dễ dàng thấu hiểu người khác hơn.

Ví dụ, bạn có thể rất giỏi trong việc giúp đỡ những người khác, giúp bạn có khả năng suy ngẫm về cách bạn xử lý các tình huống khác nhau. Ví dụ, bạn cười cho bạn biết cảm giác của họ bằng việc nói với bạn rằng họ đang cảm thấy thế này thế kia, nhưng có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhìn nhận những dấu hiệu phi-ngôn-ngữ qua cử chỉ, hành động. Suy nghĩ trung thực về điểm yếu của bạn và thường xuyên nhìn lại những điểm yếu đó để học cách cải thiện là điều bạn cần để bắt đầu cải thiện EQ của chính mình.

2. Tự đánh giá lại EQ của bản thân trong những lần xử lý tình huống khác nhau

Sau khi tự đánh giá điểm yếu của mình, hãy tiếp tục đánh giá lịch sử trí tuệ cảm xúc của bạn. Xem lại email và tin nhắn văn bản của bạn, bạn nhận ra một trường hợp khi đáng lẽ bạn có thể đáp lại ai đó một cách thấu cảm hơn. Suy ngẫm về giao tiếp của bạn cho phép bạn hiểu cách xử lý các tình huống tương tự trong tương lai hiệu quả hơn.3. Nhận phản hồi

Để hiểu được xu hướng cảm xúc của bạn, đừng quên lắng nghe phản hồi từ những người bạn thật sự tin tưởng. Họ sẽ là những người thẳng thắn nhất trong việc cho bạn biết bạn là người thế nào, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã hội. Bạn có thể cần tìm sự giúp đỡ của một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè cho bạn biết là bạn giao tiếp với mọi người như thế nào. Sử dụng lời khuyên này để hiểu người khác có thể nhìn nhận bạn như thế nào và bạn có thể làm gì để tạo ra thay đổi tích cực.

4. Yêu cầu giúp đỡ

Để cải thiện trí thông minh cảm xúc ở nơi làm việc, bạn cũng có thể cân nhắc nhờ sự giúp đỡ từ người quản lý hoặc một người cố vấn nào đó. Giải thích mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp hoặc kỹ năng lãnh đạo của bản thân , đồng thời bạn nên làm gì để thực hiện điều này. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc tham gia một hội thảo đào tạo hoặc tham gia vào một hoạt động tại nơi làm việc có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ nhóm.

4. Yêu cầu giúp đỡ

Để cải thiện trí thông minh cảm xúc ở nơi làm việc, bạn cũng có thể cân nhắc nhờ sự giúp đỡ từ người quản lý hoặc một người cố vấn nào đó. Giải thích mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp hoặc kỹ năng lãnh đạo của bản thân , đồng thời bạn nên làm gì để thực hiện điều này. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc tham gia một hội thảo đào tạo hoặc tham gia vào một hoạt động tại nơi làm việc có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ nhóm.

Tóm lại

Cải thiện trí tuệ cảm xúc không khó. Nó bắt đầu từ việc tự nhận thức, lắng nghe, tìm sự đồng hành và cuối cùng lại đến từ việc tự nhận thức. Bạn hoàn toàn có thể làm được chỉ với những điều cơ bản như thế. Tất cả những nỗ lực này sẽ giúp bạn có thể đi làm với một tâm thế hôm-nay-thật-tuyệt.

Vượt qua những áp lực thông thường, người có EQ cao sẽ xây dựng một môi trường làm việc tích cực, thấu cảm và đầy sự gắn kết.

Nguồn: Indeed

Đăng nhận xét

0 Nhận xét