About Me

Chuyện tình Titanic được kể lại bằng tranh cát


Nghệ sĩ Chen Feng Xian kể lại câu chuyện tình của Jack và Rose bằng ngón tay tài hoa.


Posted by

Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager
Columbia Southern University • 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620

Đăng nhận xét

0 Nhận xét