16/02/2017

Phát ngôn của Donald Trump về giáo dục Mỹ

Phản đối các tiêu chuẩn học tập, muốn thay đổi chính sách độc quyền giáo dục của chính phủ và cắt giảm chi phí là những quan điểm của Donald Trump.

Posted by

0 comments:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuẩn Mỹ