About Me

Bạn biết gì về nghề quản trị kinh doanh?

Sơ bộ thì ngành quản trị bao quát tất cả các ngành khác, làm việc gì là chúng ta chẳng phải quản lý. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, sức khoẻ, đời sống, gia đình, chi tiêu, thời gian, công việc, quan hệ xã hội..
Vậy ngành quản trị kinh doanh thực hư ra sao??


QUẢN TRỊ KINH DOANH
Kinh doanh là hoạt động diễn ra rất phổ biến trong đời sống, vì mục tiêu lợi nhuận, trên cơ sở hợp pháp, bao gồm từ khâu đầu tư, khai thác, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm v.v…
Muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả trong điều kiện làm việc tập thể, nhất thiết phải quản trị các hoạt động đó. Cụ thể hơn, quản trị kinh doanh là tổng hợp của các quá trình:
* Xác định mục tiêu kinh doanh
* Phối hợp, tổ chức, chỉ huy và điều hành hoạt động để thực hiện mục tiêu kinh doanh đã đề ra
* Kiểm tra, kiểm soát hệ thống tổ chức đã hình thành trong quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh

Công việc chính của quản trị viên
Mục tiêu chung của quản trị kinh doanh là duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo sự tồn tại và vận hành của toàn bộ doanh nghiệp, hướng vào thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Quản trị kinh doanh thực chất là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội.
Quản trị kinh doanh có thể được tiếp cận theo ba góc độ chủ yếu:
Quản trị kinh doanh chung (đa ngành, đa lĩnh vực, đa chức năng)
Quản trị khi doanh theo đối tượng (hay còn gọi là theo ngành) trong nền kinh tế như: kinh doanh công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân ang, bảo hiểm v.v…
Quản trị kinh doanh theo chức năng trong doanh nghiệp như: quản trị nhân lực, tài chính, marketing, hậu cần, công nghệ, chất lượng v.v…
Ngoài ra, còn có thể tiếp cận quản trị kinh doanh theo tiến trình quản trị trong doanh nghiệp như: hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát v.v…

Trong doanh nghiệp, quản trị kinh doanh được chia làm ba cấp chủ yếu:
Quản trị viên cấp cao: tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, giám đốc chức năng hay lĩnh vực v.v…
Quản trị viên cấp trung: trưởng phòng, ban, quản đốc phân xưởng v.v…
Quản trị viên cấp cơ sở: những quản trị viên còn lại

Tựu trung lại, công việc chính của quản trị viên là:
Hoạch định kinh doanh: dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng, có tính hệ thống, quản trị viên lập, thiết kế và thẩm định chiến lược kinh doanh và chiến lược bộ phận của doanh nghiệp, chính sách kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, chương trình kinh doanh v.v…
Tổ chức kinh doanh: thiết kế mới hoặc hoàn thiện hệ thống sản xuất kinh doanh đã có.
Tổ chức quản trị kinh doanh: xây dựng mới hoặc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản trị, chế độ làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong doanh nghiệp v.v…
Lãnh đạo, điều hành kinh doanh: sử dụng các phương pháp, phương tiện, công cụ quản trị để vận hành hệ thống tổ chức kinh doanh đã hình thành trong quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh.
Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh: Phân tích, đáng giá hoạt động kinh doanh và lãnh đạo, đưa ra nhận định, cung cấp thông tin để điều chỉnh các nội dung quản trị, hoạch định phát triển cho thời kỳ tiếp theo.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp
Thu nhập cao, môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến nhanh là những lý do khiến ngành này đang thu hút nhiều bạn trẻ. Bạn là người say mê kinh doanh, yêu thích các công việc có đầu óc tổ chức, quản lý, bạn có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc.
Ngành này có địa bàn hoạt động rộng nên bạn sẽ có cơ hội để đến với nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên thế giới. Thị trường và môi trường kinh doanh luôn thay đổi và thách thức, vừa là niềm vui cho bạn. Công việc không rập khuôn máy móc khiến bạn không cảm thấy nhàm chán.
Chỉ tính riêng trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện nước ta có hơn 15 vạn doanh nghiệp.
Đặc biệt, với kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh bài bản được đào tạo, bạn hoàn toàn có thể lập và quản trị công việc kinh doanh của chính mình hoặc doanh nghiệp của gia đình.

Phẩm chất và kỹ năng cần thiết
Kiến thức tự nhiên và xã hôi, kiến thức kinh doanh vững vàng
Thành thạo ngoại ngữ và tin học
Có khát vọng làm giàu chính đáng
Sáng tạo và đổi mới, tầm nhìn xa trông rộng
Có năng lực tổ chức và quản lý, tự tin, biết cách khắc phục rủi ro
Có đạo đức kinh doanh


Một số địa chỉ đào tạo

Ngành Quản trịkinh doanh hiện được đào tạo ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng kinh tế, tài chính trong nước hoặc với các chương trình nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như Đại học Columbia Southern University (http://csu.edu.vn/) đã có mặt trên 10 năm tại Việt Nam, với hơn 3.000 học viên đang học và đã tốt nghiệp hiện nắm giữ rất nhiều chức vụ cao tại Doanh nghiệp … nên bạn dễ dàng tìm được địa chỉ đào tạo phù hợp với những trường này.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét