About Me

Sau 45 năm - Thi đại học thay đổi thế nào?

Tính từ năm 1970, kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) có nhiều thay đổi. Trong đó, hình thức thi "3 chung" do Bộ GD&ĐT chủ trì áp dụng hơn 10 năm.

Thống kê cho thấy từ 2002 đến nay luôn có sự thay đổi


Posted by:

Nguyen Ba Dat • Development Programs Manager
Columbia Southern University • Faculty Development
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620 • Email: datcsu@hcm.fpt.vn
7 Nguyen Binh Khiem Str, Dist 1 ● Ho Chi Minh ● Viet Nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét