About Me

Hình ảnh siêu hài hước về sự tiến hoá trong cuộc sống con người qua thời gian

15 hình ảnh minh họa hài hước dưới đây lấy cảm hứng từ ý tưởng và sự châm biếm sẽ giúp chúng ta nhận ra cuộc sống con người đã tiến hoá qua thời gian như thế nào.
1. Vòng tròn tiến hoá và sự huỷ hoại môi trường - Con người đang tự đầu độc chính mình!
2. Sự tiến hoá trong màn hình điện thoại - Smartphone màn hình ngày càng rộng
3. Một thế kỷ tiến hoá của những "chiếc quần" - Từ "dài" biến thành "không còn gì"!!
4. Con người tiến hoá dần đến những "mã vạch hàng hoá"
5. Sự tiến hoá của con người được biến chuyển thành những "Động vật ký sinh" sống dựa vào người khác!
6. Con người thời hiện đại, không còn ngẩng cao đầu nữa mà đã cắm mặt vào smartphone!
7. Một cái nhìn bi quan về chiến tranh hạt nhân - Cuộc chiến tranh sẽ đưa con người về lại thời kỳ tiến hoá ban đầu!
8. Sự tiến hoá của nghề chụp ảnh!
9. Sự phát triển trong cách thức con người sử dụng để đánh dấu ký hiệu - Từ một hòn đá --> ký tự trên Smartphone
10. Sự tiến hoá của con người với hình ảnh đồ chơi Lego
11. Lý thuyết tiến hoá "Homersapien" của tác giả Homer Simpson
12. Sự tiến hoá trong phương pháp giao tiếp giữa người với người
13. Học thuyết tiến hoá của con người tiến đến hình thái Homo Eco Sapiens - "Người kinh tế"
13. Học thuyết tiến hoá của con người tiến đến hình thái Homo Eco Sapiens - "Người kinh tế"

14. Con người tiến hoá và đi xem chính tổ tiên mình trong Sở thú - Khẩu hiệu: "Hãy tôn trọng thế hệ trước"
15. Sự tiến hoá của con người trong việc giết côn trùng!!

Collect  & Posted by

Nguyen Ba Dat • Development CSU’s Programs Manager
Columbia Southern University • 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620


Đăng nhận xét

0 Nhận xét