About Me

Hiểu thêm về ngành học Marketing


Vì sao Mỹ là đích đến khi chọn học ngành Marketing trong thời đại thương mại toàn cầu hóa và đa phương hóa? Các phân ngành của Marketing và ứng dụng nghề nghiệp trong tương lai khi tốt nghiệp tại Mỹ. Mời các bạn cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn.Source: VOA & Posted by

Nguyen Ba Dat • Business Development Executive
Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục 
Phone: 0932 020 974 – 08. 3910 6620