About Me

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2017Hiển thị tất cả
Sài Gòn giờ đây vẫn còn tiếng rao hàng rong
Con người Sài Gòn trong cảm nhận của một người Hà Nội
Đại gia Sài Gòn biến sản phẩm vô danh thành thứ không ai có thể chối từ
Sài Gòn đâu cần nhập tịch
Công bố quốc tế có giúp tiến sỹ và giáo sư đạt chuẩn toàn cầu
Học các chứng chỉ chuyên môn dễ kiếm việc và được tăng lương
Chuyện về hai gã ăn mày
Ngày xưa sĩ tử học và thi thế nào để đỗ trạng nguyên
Kiến thức kinh doanh của Trump không giúp ông làm Tổng thống
Đa số sinh viên sắp ra trường đều "hoang mang" với những điều này